Tips & tricks

Tips & tricks

Energirenovering

Albertslund Forsyning giver råd og vejledning om stort set alt i forhold til varmeanlæg, klimaskærm og indeklima. Læs mere på www.albertslundforsyning.dk


Fjernvarmeanlægget

Står du for at skulle skifte dit fjernvarmeanlæg, er det muligt at leje dette af Albertslund Varmeværk. Ordningen hedder TAO. Ved en TAO-aftale overdrages ansvaret med at passe og servicere anlægget til Varmeværket. For det betales en fast årlig leje, opkrævet over varmeregningen.

I 2026 sænkes temperaturen i vandet fra fjernvarmeværket fra min 70 grader til 60 grader. Hvis du ikke har gennemført energiforbedringer eller har fjernet radiatorer, fx. ved køkkenombygning, er der en risiko for, at det vil have sværere at varme boligen op, når fremløbstemperaturen sænkes. Læs mere om energiforbedring her


Solceller og LAR-løsninger

Lokalplan 17.2.1 åbner mulighed for etablering af solceller og lokal afledning af regnvand (LAR).Lokal afledning af regnvand (LAR)


Håndtering af regn-vand på egen grund kan være med til at aflaste det eksister-ende regnvands-system og skabe bedre vandbalance.

Hos HOFOR kan du ansøge om at få tilbagebetalt dele af tilslutningsbidraget, hvis du lokalt tilbageholder og nedsiver regnvandet.

Læs mere om klimatilpasning på klimatilpasning.dk