Tips & tricks

Tips & tricks

Lokal afledning af regnvand (LAR)


Håndtering af regn-vand på egen grund kan være med til at aflaste det eksister-ende regnvands-system og skabe bedre vandbalance.

Hos HOFOR kan du ansøge om at få tilbagebetalt dele af tilslutningsbidraget, hvis du lokalt tilbageholder og nedsiver regnvandet.

Læs mere om klimatilpasning f.eks. på laridanmark.dk eller klimatilpasning.dk

Energirenovering

Albertslund Forsyning giver økonomisk støtte til energibesparelser som opnås ved forbedringer på boligens fjernvarmeanlæg og klimaskærm. Læs mere på www.albertslundforsyning.dk


Fjernvarmeanlægget

Fjernvarmens Serviceordning er nedlagt pr. 31/12-2015.

Du kan i stedet få et Energitjek hvor man tjekker funktionaliteten af fjernvarmein-stallationen (Unit'en) og varmefordelings-anlægget (radiatorer/ gulvvarme), samt din klimaskærm (vinduer, isolering og indeklima).

Besøget er gratis og du får en mundtlig rådgivning på stedet samt en mindre skriftlig konklusion på en mail efterfølgende.

Læs mere her


Termofotografering

Grundejerforeningen har fået termofotograferet nogle af husene. Kontakt formanden for resultater.


Solceller og LAR-løsninger

Lokalplan 17.2.1 åbner mulighed for etablering af solceller og lokal afledning af regnvand (LAR).