Praktisk info

Praktisk info

Her finder du praktisk information fra affald til flagstænger og petanque-regler.


Grundejerforeningen er omfattet af lokalplan 17.2 og tillæg 17.2.1

Formålet med lokalplantillægget er at åbne mulighed for etablering af grønne teknologier herunder solenergianlæg og LAR (lokal afledning af regnvand) samt aflyse 4 bestemmelser i Lokalplan 17.2.