Fællesarealer

Fællesarealer

De enkelte grundejere har pligt til at vedligeholde fællesarealet fra egen grund til 1 meter fra skellet.


Grundejerforeningens fællesarealer i øvrigt vedligeholdes med en blanding af betalt arbejdskraft og fællesarbejde. Grundejerforeningens bestyrelse indkalder efter behov til fællesarbejde, hvor de enkelte parceller har pligt til at stille med mindst en person. Fællesarbejdet fordeles normalt over 2 arbejdsdage i hver sin weekend, så alle skulle have mulighed for at deltage.


Bemærkninger:

Der indkaldes normalt til fællesarbejde 2 gange om året i forbindelse med forårsrengøring og klargøring til vinteren. Vi mødes ved grundejerforeningens skur, som ligger ved gavlen til nr. 5. Fællesarbejdet foregår normalt i tidsrummet fra kl. 9.00-12.00.


Grundejerforeningen sørger normalt for klipning af fællesarealer med græs helt op til skel.


Hvis træer eller anden bevoksning på fællesarealerne er til gene for enkelte medlemmer, så sørger grundejerforeningen for den nødvendige beskæring m.m.. Der må på fællesarealet ikke nyplantes stikkende vækster med lange torne. Dette gælder også for udskiftning af bestående beplantning.