Foreningsinfo

Foreningsinfo

Nyheder


Carportmøde

Du finder referatet fra carportmødene her.


Det Grønne Regnskab

Albertslund Kommune udarbejder hvert år et grønt regnskab. Agendacentret har sendt ros til grund-ejerforeningen, da vi i 2017 har sparet på både vand og varme i forhold til 2016. Du kan læse ros fra Agendacentret her.

Du kan læse mere om Det Grønne Regnskab her.


Nyhedsbreve

Du finder tidligere nyhedsbreve herunder

Nyhedsbrev 1,130916

Nyhedsbrev 2,280916

Nyhedsbrev 3,091216

Nyhedsbrev 4,170617

Nyhedsbrev 5,180518

Nyhedsbrev 6,020520

Den Østrigske Villaby's grundejerforening blev stiftet i begyndelsen af 1972, da det blev klart, at resten af området ville blive bebygget i en helt anden stil af en ny bygherre.

Grundejerforeningen har generalforsamling hvert år i april måned. Efter seneste generalforsamling har bestyrelsen følgende sammensætning:

Formand:  Bendte Egenhardt, Fyrrehusene 17

Næstformand: Kjeld Michelsen, Fyrrehusene 18

Kasserer: Kirsten Boserup, Fyrrehusene 5

Sekretær: Lilian Frederiksen, Fyrrehusene 16

Bestyrelsesmedlem: Jane Nielsen, Fyrrehusene 28

Suppleant: Michael Desdorf, Fyrrehusene 15