Carporte

Carporte

Grundejerforeningen er ejer af 22 carporte opført på fællesarealet.

Brugsretten til disse carporte er ifølge individuelle kontrakter overdraget til 22 medlemmer af grundejerforeningen.

Efter behov indkalder grundejerforeningens bestyrelse carportbrugerne til fællesarbejde i forbindelse med vedligeholdelse af carportene. Dette fællesarbejde foregår efter de samme regler som det øvrige fællesarbejde.


Links


Læs referat fra carportmøder her