Forsynings- og antenneforhold

Forsynings- og antenneforhold


Varme

Ved opførelsen af bebyggelsen havde alle 26 huse eget oliefyr, men efterfølgende er området

udlagt til fjernvarmeforsyning jf. Albertslund Kommunes overordnede varmeforsyningsplan.

Alberts Kommune har et godt tilbud om overdragelse af ’eget’ anlæg til lejet anlæg. Du kan

læse mere om dette tilbud her.

Læs mere på kommunens hjemmeside her

Vil du I kontakt med forsyningsafdelingen, kan du finde kontaktoplysninger herFibernet

Alle husstande i grundejerforeningen har i 2023/2024 fået trukket kabler til Fibernet, så alle

kan blive tilsluttet Fibernet, når de ønsker det. Der er frit valg af leverandør.

Indtil TDC vælger et nedlægge det hidtidige kabelnet, kan dette benyttes som uændret.

Det er ikke tilladt at montere udvendige antenner på de enkelte huse, men man kan af Teknisk Forvaltning i Albertslund Kommunes få tilladelse til montering af en parabolantenne i haven under hækhøjde.


Stikledninger kloak og vand

Du har mulighed for at lave en aftale om overdragelse af dine private stikledninger for kloak

og vand til HOFOR A/S.

Indgår du aftalen overtager HOFOR A/S ansvaret for drift og vedligeholdelse af dine kloak- og vandledninger på din grund. Overtagelsen sker vederlagsfrit. Ledninger og brønde overtages i den stand, de har ved overtagelsen, dog overtages ulovlige kloak- og vandinstallationer ikke.

Udgifterne til drift og vedligeholdelse af de overtagne stikledninger fordeles ligeligt på

vandforbruget og vil blive opkrævet via vandafledningsafgiften og vandafgiften. Prisen for vand vil således være den samme hvad enten man vælger at bibeholde sine stikledninger eller overdrage vedligeholdelsen af dem til HOFOR A/S.

Ved at overdrage ledningerne til HOFOR A/S forsikres du mod at få en stor regning, hvis din

kloak stopper til, bryder sammen, eller at dine ledninger trænger til vedligeholdelse.

HOFOR A/S har i 2017 kontaktet grundejerne i Albertslund med tilbud om tilslutning til

ordningen.

Læs mere om vilkår på HOFOR A/S's hjemmeside her