Bebyggelsens historie

Bebyggelsens historie

De 26 huse i Den Østrigske Villaby er opført omkring 1969 som første etape af en større bebyggelsesplan, ifølge hvilken hele området ved de 2 adgangsveje Fyrrehusene og Pilehusene skulle bebygges i en såkaldt østrigsk stil.

Imidlertid gik firmaet Tjæreborg Huse fallit i forbindelse med byggeriet, hvorefter firmaet Dansk Totalentreprise senere opførte 2-etagers rækkehuse (grundejerforeningen Stadionparken) på de resterende arealer.


Allerede i den oprindelige bebyggelsesplan blev der lagt vægt på, at Den Østrigske Villaby's udseende og særpræg skulle bevares for eftertiden, og på samtlige grunde blev der blandt andet derfor tinglyst en speciel fællesdeklaration.


Da Albertslund Kommune i 1978 udarbejdede lokalplan nr. 17.2 for området, lagde kommunalbestyrelsen også i denne vægt på, at bebyggelsen skulle fremstå som et samlet hele, og at der derfor ikke måtte ske ændringer i hverken bygningernes udseende eller farvevalget i bebyggelsen.


Det betyder, at de enkelte grundejere skal benytte brune eller sorte træbeskyttelsesmidler til vedligeholdelse af udvendigt træværk på huse, skure og hegn m.m., og at tagene skal være sorte. På den ordinære generalforsamling i 1998 blev det vedtaget, at også farven Svenskrød (svarende til GORI 88, farve nr. 504) kan benyttes til vedligeholdelse af udvendigt træværk, dog ikke på sternbrædder og vindskeder.


Der må heller ikke udføres bygningsreparationer/ændringer, der ændrer husenes ydre fremtoning.

I forbindelse med lokalplan 17.2 er der dog åbnet mulighed for, at der på hver enkelt grund kan opføres en tilbygning på ca. 18 m2 eller en overdækket terrasse efter helt faste regler.

Links


Find mere information om lokalplaner, som gælder for bebyggelsen her