Affald

Affaldsordning


Grundejerforeningen er tilsluttet Albertslund kommunes affaldsordning. Kommunen lægger meget vægt på sortering af affald, korrekt sortering, således at mest muligt affald kan betragtes som genbrug og dermed en vigtig ressource for samfundet. Grundejerforeningens bestyrelse støtter denne holdning.

Der er udfærdiget en sorteringsvejledning, som er udleveret til alle husstande. Denne sorteringsvejledning henholder vi os til. Se specifikationer om de enkelte affaldstyper i vejledningen.

Sorteringsvejledningen kan også ses her.     Link sorteringsvejledning.

I er altid meget velkomne til at spørge bestyrelsen (Jan), hvis der er tvivlsspørgsmål.

 

Vores grundejerforenings tilpassede affaldsordning er i praksis aftalt på følgende måde:

 

Ved egen husstand

Vi har en 2-delt minicontainer.

Her deponeres madaffald og almindeligt øvrigt restaffald. Madaffald skal i en speciel grøn pose, som man rekvirerer ved at binde en tom grøn pose på håndtaget til containeren. Så modtager man nye poser ved kommende affaldsafhentning. Restaffald skal i almindelig affaldspose.

Der afhentes hver 14. dag.

Desuden har hver husstand en rød boks til farligt affald.

Der er mulighed for at bestille afhentning af den røde boks hver 14. dag, ved at bestille via Albertslund kommunes selvbetjeningsportal eller kontakte Vestforbrændingens kundeservice. Tlf.:70 25 70 60. Boksen stilles efter bestilling af afhentning ud ovenpå den 2 delte beholder.

                                                                               

Lokal miljøstation

Øvrigt affald, som er omfattet vores ordning, deponeres på vores lokale miljøstation.

 

Her findes følgende containere:

Se bemærkningerne om begrænsninger under hvert emne.

 

Plastik

Skal være løst af hensyn til den efterfølgende sortering – ikke lukkede poser, med mindre indholdet er på størrelse med/større end en fodbold.

 

Pap

Kasser skal ”slås sammen”, skæres i stykker. Ikke ”hele” kasser i containeren, da de fylder for meget.

Vådt papir og beskidt pap skal i ’Restaffald’ eller ’Småt brændbart’

Låget på containeren skal kunne lukkes, når man forlader pladsen!

 

Papir

Ikke bøger. Disse skal afleveres på kommunens genbrugsstation.

Vådt papir skal ligesom vådt og beskidt pap i ’Restaffald’ eller ’Småt brændbart’

 

Haveaffald (2 containere)

Ikke jord og urtepotter.

 

Småt brændbart

Madaffald hører ikke til her – det skal i minicontaineren ved huset.

 

Tekstiler

Skal deponeres i klare plastikposer, som herefter lægges i containeren. Tekstiler, der kan genbruges, skal ikke i denne container, men bringes til kommunens genbrugsstation, hvor der er containere fra Dansk Røde Kors m.fl. til netop genbrugs tekstiler, alternativt afleveres i en genbrugsbutik.

 

Småt elektronik

Ikke elpærer og batterier. (Farligt affald –> rød boks)

Store fladskærme/TV apparater stilles ved siden af containeren.

 

Metal

Ikke kaffeposer/chipsposer og pille/tabletindpakninger (blisterpakninger). Dette blandingsaffald (metal/plastik) skal i restaffald ved egen parcel. Der findes i dag også blisterpakninger udelukkende i plast, og de skal i containeren med plast.

Ikke spraydåser. (Farligt affald –> rød boks)

 

Glas

Porcelæn, krystalglas og spejle er farligt affald, og skal enten i den røde boks eller afleveres på kommunens genbrugsstation.

 

 

 

Tømninger:

Plastik 2 gange om ugen, haveaffald hv. 14 dag (tømmes ikke i vinter-perioden), tekstiler hver 14 dag, småt elektronik og storskrald bestilles af bestyrelsen (Jan) efter behov. Øvrige containere hver uge.

Se evt. Tømmekalender (vestfor.dk)

 

Herudover er der mulighed for at deponere:

 

Storskrald

Stort metal og hårde hvidevarer. Stilles på fliserne/pallerne.

Maling eller lign., krukker, porcelæn, sanitet (toiletkummer, håndvaske m.v.) eller byggeaffald skal afleveres på kommunens genbrugsstation.

 

Haveaffald, bunke

Når grundejerforeningen afholder fællesarbejde – 2 gange om året – etableres en bunke til haveaffald på fællesarealet ved siden af miljøstationen (affaldspladsen). Når bunken er etableret, eller en uge inden fællesarbejde, kan de enkelte grundejere benytte sig af muligheden for at komme af med haveaffald her. Hvis man udenfor perioderne for fællesarbejde har store mængder haveaffald, der ikke kan rummes i vores 2 containere, kan det aftales med bestyrelsen at etablere en bunke. Bestyrelsen vil så sørge for afhentning.

 

Albertslund kommunes genbrugsstation

Her afleveres alt affald, der ikke er omfattet af vores ordning.

 

Materiale:

App: PerfectWaste (bl.a. scanner)

Mit affald | Albertslund Kommune

Tømmekalender (vestfor.dk)

Sorteringsvejledning  (link indsættes)Links


Læs her hvordan du sorterer dit affald.


Genbrugspladsen ligger på Holsbjergvej 44 og har åbent fra kl. 10-17.


Se det grønne regnskab for Den Østrigske Villaby her


Se idékatalog til containerskjul her


Se inspiration til sortering indendørs her