Affald

Den Østrigske Villaby er omfattet af Albertslund Kommunes affaldsordning med en todelt stativ til mad (bioaffald) og rest ved husstanden og fælles miljøspot med minicontainere til glas, papir, pap, plastemballage og metalemballage.


Ved huset

Der afhentes affald fra beholder til bioaffald og restaffald fra stativet ved boligen hver 14. dag (fredag i ulige uger).


Bioaffald

Til opsamling af bioaffald i køkkenet har hvert hus en grøn boks, som skal fores med en biopose. Bioposerne leveres gratis af kommunen. Når man er ved at løbe tør for bioposer, binder man en pose på håndtaget af sit skraldeskab. Skraldemanden lægger så nye poser i din postkassen, næste gang du får hentet affald. Bioaffaldet skal afleveres i de udleverede bioposer. Hvis det er meget varmt, kan man med fordel lægge bioaffaldet i stativet hver 2. dag og evt. bruge en ekstra biopose og slå knude på posen inden det lægges forsigtigt i papirposen i stativ til bioaffaldet.Farlig affald

Til farligt affald har hver grundejer en rød boks. Farligt affald er f.eks. batterier, elsparepærer, småt elektronik og porcelæn. Når den er fyldt, skal du sætte miljøboksen på lågen af din beholder tirsdag i lige uger, så tager skraldenmanden den med og sætter en ny til dig.


Miljøspottet

På vores miljøspot har vi containere til:

Papir

Plast

Glas

Metal

Pap

Småt haveaffald

Småt brandbart


Desuden er der plads til at sætte storskrald på affaldspladsen. Storskrald er:

Stort elektronik

Stort brandbart

Stort metal


Vigtige bemærkninger om affaldspladsen

Der må ikke afleveres madaffald/bioaffald på affaldspladsen.


Småt brandbart skal anbringes i minicontaineren, der er beregnet til formålet. Affaldet skal lægges enkeltvis i minicontaineren. Større brændbare dele skal om muligt adskilles/afkortes og herefter anbringes i en af de 2 minicontainere.


Store møbler og lignende stilles på affaldspladsen sammen med storskraldet (det ikke- brændbare restaffald).


Haveaffald, som ikke kan være i minicontainerne, skal enten være bundtet (max. ca. 1 meters længde) eller være fyldt i papirsposer. Snoren skal være et naturmateriale.  Haveaffaldet må ikke indeholde nogen form for ikke-komposterbart materiale, f. eks. plastik eller lignende.


Papkasser skal slås sammen eller mases flade.


Affald, der ikke er beskrevet i kommunens affaldsguide, skal afleveres på genbrugs-stationen: Holsbjergvej 44.

 

Der må ikke anbringes nogen form for kemikalie- eller byggeaffald på affaldspladsen. Havekrukker skal ligeledes afleveres på genbrugspladsen.


Stort haveaffald

Når vi har fællesarbejde i foråret og efteråret lægger vi stort haveaffald i en bunke ved siden af miljøspottet. Grundejerne er velkomne til at lægge deres store haveaffald i bunken i forbindelse med fællesarbejdet.


Hvis en grundejer har behov for at komme af med stort haveaffald på andre tidspunkter, f.eks. efter opgravning af en hæk, kan det aftales med bestyrelsen, at det lægges som bunke. Samtidig meddeles hvornår bunken kan afhentes.


Et tip

I stedet for at smide gammelt tøj i sin restaffaldspose, kan man lægge det i containeren til en velgørende organisation f.eks. Røde Kors.


Har du spørgsmål til den nye affaldsordning kan du kontakte Agenda Centrets hotline


Affald