Flagstænger

Flagstænger

I forbindelse med personlige festdage ( og evt. officielle flagdage) kan medlemmerne låne 2 flag til brug på foreningens flagstænger hos et af bestyrelsesmedlemmerne.

Medlemmerne er selv ansvarlige for, at de almindelige regler for flagning bliver overholdt.

Bestyrelsen sørger ikke for flagning i forbindelse med officielle flagdage.


Links


Find medlemmer af bestyrelsen her


Læs om flagreglerne her