Flagstænger

Den Østrigske Villaby's Grundejerforening

Flagstænger

I forbindelse med personlige festdage ( og evt. officielle flagdage) kan medlemmerne låne 2 flag til brug på foreningens flagstænger hos et af bestyrelsesmedlemmerne.

Medlemmerne er selv ansvarlige for, at de almindelige regler for flagning bliver overholdt.

Bestyrelsen sørger ikke for flagning i forbindelse med officielle flagdage.

 

Fyrrehusene 1-19, 2-32 - 2600 Glostrup - mail@ostrigskevillaby.dk

Links

 

Find medlemmer af bestyrelsen her

 

Læs om flagreglerne her